První pomoc

Předávkování se může projevit až po několika hodinách. Ze silného rauše může člověk dospět do stavu předávkování najednou a bez varování. Nezapomeňte kohokoli, o němž se domníváte, že by mohl být ohrožen, průběžně kontrolovat, abyste měli stále jistotu, že dýchá. Pokud leží na zemi, položte ho pro případ zvracení na bok do zotavovací polohy. Posoudit známky možného předávkování jen jednou nestačí. Buďte ve střehu a neustále danou osobu kontrolujte.

skoly-prvni-pomoc1

Riziko předávkování u alkoholu není jednoduché stanovit. Dávka alkoholu, která způsobí konkrétní osobě předávkování, se stejně jako u jiných návykových látek, nedá předem určit. Záleží na koncentraci alkoholického nápoje, ale i na momentální zdravotní situaci konzumenta. Mnohem vyšší je riziko pře-dávkování, pokud člověk vypije rychle velké množství nebo pokud alkohol kombinuje s jinými, zejména nelegálními drogami.