První pomoc

Příznaky předávkování – látky s tlumivým účinkem (včetně alkoholu):

  • bledý obličej
  • modrání rtů a/nebo nehtů
  • zvracení
  • tělesná ochablost – „hadrovité tělo“
  • neschopnost mluvit
  • chroptění nebo skřípavé dýchání naznačující špatnou průchodnost dýchacích cest
  • pomalé dýchání
  • nepřítomnost dýchání
  • zpomalená srdeční činnost/pulz
  • ztráta vědomí

 

Předávkovaná osoba nemusí nutně vykazovat všechny tyto symptomy, kterýkoli z nich
je však důvodem, abychom daného člověka důsledně pozorovali a byli připraveni zasáhnout.

Pokud někdo nevykazuje jednoznačné varovné příznaky, jako např. povrchní dýchání nebo modrání, dobrý způsob, jak určit, zda již překročil kritickou hranici
pro předávkování, představuje ověření reakce na hlasité zvuky nebo na bolest. Pokud takový člověk nereaguje na normální tón hlasu, zkuste jeho jméno vyslovit hlasitěji
a trochu s ním zatřást. Pokud nereaguje, zjistěte, zda reaguje na bolestivý podnět, např. štípnutí do ucha nebo tlak za úhel spodní čelisti pod ušním lalůčkem. Pokud nereaguje, znamená to, že je v bezvědomí a nastupuje předávkování.

Předávkování se může projevit až po několika hodinách. Ze silného rauše může člověk dospět do stavu předávkování najednou a bez varování. Nezapomeňte kohokoli, o němž se domníváte, že by mohl být ohrožen, průběžně kontrolovat, abyste měli stále jistotu, že dýchá. Pokud leží na zemi, položte ho pro případ zvracení na bok do zotavovací polohy. Posoudit známky možného předávkování jen jednou nestačí. Buďte
ve střehu a neustále danou osobu kontrolujte.

Riziko předávkování u alkoholu není jednoduché stanovit. Dávka alkoholu, která způsobí konkrétní osobě předávkování, se stejně jako u jiných návykových látek, nedá předem určit. Záleží na koncentraci alkoholického nápoje, ale i na momentální zdravotní situaci konzumenta. Mnohem vyšší je riziko pře-dávkování, pokud člověk vypije rychle velké množství nebo pokud alkohol kombinuje s jinými, zejména nelegálními drogami.

První pomoc v případě předávkování alkoholem

mladistvy-prvni-pomoc-1Především je třeba mít na paměti,
že pokud přítomné osoby adekvátně zareagují, velká většina předávkování nekončí smrtí nebo trvalými následky. Důležité je nepropadat panice – ve většině situací bude stačit, když člověk provede několik jednoduchých úkonů.

Vyvolejte zvracení

Pokud už však inkriminovaná osoba jeví známky otravy alkoholem, začněte okamžitě jednat. První pomocí je v tomto případě vyvolat zvracení. Toho lze dosáhnout například strčením prstu do krku nebo podáním velmi slané vody. Požitý alkohol, který je zatím v žaludku, tak nebude mít možnost se vstřebat do krve.

Doplňte cukr

Nadměrná konzumace alkoholu s sebou nese hypoglykemický efekt.
To v jednoduchosti znamená, že hladina krevního cukru nebezpečně klesá.
To je velmi nebezpečné, neboť při hypoglykémii může dojít i k otoku mozku, který tak může být nevratně poškozen. Cukr je v tomto případě nejlepší podávat v tekuté formě, neboť tak je nejrychleji vstřebatelný. Odborníci doporučují především přeslazený čaj.

Kontrolujte průchodnost dýchacích cest

mladistvy-prvni-pomoc-2

Člověk s otravou alkoholem se může velmi snadno udusit vlastními zvratky.
Je tedy nutné pravidelně kontrolovat dýchání postiženého. Pokud se začne dusit, je nutné okamžitě uvolnit dýchací cesty. Neučiníte-li tak, postižený velmi rychle umírá!

Kontrolujte dech i puls

Při otravě etylalkoholem dochází k útlumu dechového centra. Dýchání je tedy mělké a zpomalené. V extrémním případě může dojít dokonce k zástavě dechu.  Docházet může i k poruchám srdečního rytmu. Důležitá je opět pravidelná kontrola dechu i srdečního rytmu, která pomůže odhalit případnou zástavu. Dobré
je jí ale také předcházet. Opět je vhodné postiženému dodat cukr, jak jsme popsali výše.

mladistvy-prvni-pomoc-3

Volejte záchranku

Pokud dosáhnou projevy intoxikace alkoholem neúnosné meze, nemá smysl déle váhat a je nejlepší zavolat rychlou záchrannou službu, která přesně ví, jak pacientovi pomoci. Může mu dát kapačku s glukózou, zajistit důležité životní funkce a v krajním případě připojit postiženého na dialýzu.

mladistvy-prvni-pomoc-4

 

Pokud se někdo dostane do závěrečné fáze otravy alkoholem, rozhodně ho neponechávejte svému osudu, i pokud daného člověka neznáte. Zavolejte mu záchranku, možná mu tak dokonce zachráníte život.