Kdy se to nesmí

Protože ne vždy každý z nás je rozumný nebo aspoň v rozumné náladě, náš právní zákon přesně popisuje situace a místa, kdy na alkohol můžeme zapomenout, tedy pokud nechceme mít problémy s policií a/nebo se sociálkou nebo zaměstnavatelem.

Plnoletost

Pokud nám ještě nebylo 18 let, máme pití zakázané. Ten, kdo dětem nebo dospívajícím alkohol prodá nebo nabídne, se dopouští přinejmenším přestupku, ale i trestného činu, když se tak stane opakovaně. Stíhán může být i člověk, který mladistvé v pití alkoholu podporuje, a to včetně rodičů. Podtrženo a sečteno – riskuje každý, kdo se drinku dotkne!

rodice-co-vite-o-alkoholu

V autě nebo na kole

Abychom mohli bezpečně řídit, musíme dobře vidět, mít krátké reakční doby a být schopní správně posoudit, co a odkud slyšíme. Alkohol má tlumící účinky na všechno vyjmenované, a to už ve velmi malém množství. Na téma alkohol za volantem už proběhlo bezpočet studií, které potvrdily, že opilý řidič obvykle podhodnocuje rychlost i vzdálenosti, ale naopak přeceňuje svoje schopnosti.

Pokud řidič požije alkohol před nebo během jízdy, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání a hrozí mu odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest a odebrání řidičského oprávnění. Nepoučitelným řidičům, kteří byli tímto způsobem
v předcházejících dvou letech kvůli alkoholu odsouzeni, hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři roky a odebrání řidičského oprávnění. Navíc bude těmto řidičům v rámci bodového systému zapsáno až sedm bodů.

V práci

Zákon ukládá „nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky
na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně“ a „nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele“. Požívání alkoholu není dovolené ani na pracovní cestě!

Někdy někde

Některá města a obce ještě prostřednictvím místních vyhlášek zakazují pití
na veřejných prostranstvích, takovou informaci zjistíme na místních úřadech nebo u městského strážníka.