Harm reduction

Existuje velká spousta rad, jak konzumovat alkohol tak, aby se uživatel vyvaroval negativních následků, aby neublížil sobě ani ostatním.

Doporučení pro nízkorizikové, bezpečnější, zodpovědné, mírné či citlivé pití, jak bývá harm reduction překládáno, se týká v první řadě konzumovaného množství. Mezinárodní organizace doporučují zdraví neohrožující dávku alkoholu: ženy by neměly pít v průměru víc než jednu až dvě standardní jednotky denně, muži dvě až tři. Velikost standardní jednotky alkoholu je v kontextu doporučení národních či nadnárodních autorit různá, jak jsme již uváděli, variuje mezi 8 a 14 g čistého etanolu. Dále se z hlediska množství doporučuje nepít víc než čtyři standardní jednotky při jedné příležitosti (více než sedm standardních jednotek je považováno za velmi rizikové), a zcela abstinovat minimálně jeden den v průběhu týdne. Tyto limity jsou zároveň základem pro poradenství v rámci tzv. krátké intervence.

Další doporučení pro zodpovědnou konzumaci alkoholu se týkají:

(i) koncentrace alkoholu v konzumovaných nápojích: doporučováno je upřednostňovat nápoje s nízkou koncentrací (ii) konzumace dostatečného množství tekutin: střídání alkoholických a nealkoholických nápojů, prevence dehydratace;

(iii) rychlosti konzumace: čím pomalejší a plynulejší, tím méně riziková; (iv) kombinace různých typů alkoholických nápojů: není doporučována, odbourávání alkoholu trvá déle;

(v) konzumace na lačno: není doporučována, rychlejší vstřebávání a výraznější ovlivnění alkoholem je rizikovější;

(vi) rizika míchaných nápojů: potenciálně neznámý obsah;

(vii) kombinace alkoholu a dalších návykových látek: nepředvídatelné reakce, vyšší riziko předávkování;

(viii) kvality alkoholu: nepít levné, nekvalitní nápoje, nápoje z neznámých zdrojů a od neznámých lidí;

(ix) vnitřních a vnějších okolností (setu a settingu): nepít s cílem zbavit se negativních emocí, nepít o samotě;

(x) plánování: naplánovat si výdaje za alkohol ještě před začátkem konzumace umožňuje dodržet míru; zajistit si předem dopravu domů střízlivým řidičem či jinou formou;

(xi) informovanosti o následcích konzumace: vědět, jaké má konzumace alkoholu okamžité i dlouhodobé negativní účinky a jak jim předcházet, např. zvládání kocoviny nebo rozpoznání škodlivého užívání.

 

Mladí lidé by neměli pít žádné alkoholické nápoje, protože jsou zatím jak fyzicky, tak emocionálně méně vybaveni, aby se s účinky alkoholu vypořádali.

Stejné množství alkoholu bude mít mnohem větší vliv na dítě nebo mladistvého než na dospělého, protože jejich těla jsou stále ještě v růstu a ve vývoji.

Mládež také nemá dostatek zkušeností, aby se dokázala vyrovnat s působením alkoholu na myšlení a vnímání. Z tohoto důvodu nejsou stanovena bezpečná množství alkoholu, která by mládež mohla vypít.