Proč o tom mluvit

 

rodice-proc-o-tom-mluvit

Konzumace alkoholu je v Česku povolená až od 18 let, svůj první zážitek s alkoholem však mnozí získávají už coby nezletilí. Až 30 % patnáctiletých dokonce pije alkohol více než 10x měsíčně. Podle ankety platformy Fórum Pijte s rozumem přiznává až 83 % rodičů dětí ve věku od 15 let, že jejich dítě pije či pilo alkohol. Poučení, které
by před první konzumací měly děti dostat, je však často nedostatečné. Podle zdravotnických výzkumů se lidský mozek vyvíjí až do 25 let, takže čím dříve a čím více alkoholu mladý člověk vypije, tím více to ovlivní vývoj jeho mozku. Výsledky ankety ukazují, že s dětmi nemluví o alkoholu dostatečně tři z pěti rodičů. 40 % dotazovaných uvedlo, že s dětmi mluví málo a nepříliš otevřeně, 20 % s nimi pak o alkoholu nemluvilo vůbec.

rodice-proc-o-tom-mluvit1

Ještě horší je tento poměr u mladších dětí mezi 12 až 14 lety, kdy je prevence
ve skutečnosti nejdůležitější.

Převážná většina mladých lidí uvádí, že největší vliv v oblasti konzumace alkoholu
na ně měli rodiče. Zajímavé je, že na druhém místě stojí kamarádi s přibližně 10 %.

Vliv televizní reklamy nebo školy je podle této studie téměř zanedbatelný.