Proč je důležité o tom mluvit

Mladiství mají méně schopností i možností, aby se mohli s účinky alkoholu fyzicky
a emocionálně vypořádat. Stejné množství alkoholu může silněji působit na tělesné orgány nezletilých než na tělesné orgány dospělého, jelikož děti a nezletilci dosud rostou a jejich organismus se vyvíjí. Mládež také postrádá dostatek zkušeností,
aby se dokázala vyrovnat s působením alkoholu na myšlení a vnímání. Navíc má sklon
k „adrenalinovým“ zážitkům, které jim mohou nabídnout něco odlišného od běžného života a ráda experimentuje.

Konzumace alkoholických nápojů a opilost je pro mladistvé nebezpečná. Mohou říkat
a dělat věci, kterých budou později litovat, často mívají nehody nebo se dostávají
do nepříjemností. Konzumace velkého množství alkoholických nápojů v relativně krátkém časovém intervalu může být škodlivá, jelikož lidské tělo není schopno takové množství alkoholu zpracovat najednou. Tento škodlivý vliv je zřejmý zvláště u nezletilých, kteří se nedovedou vypořádat s alkoholem tak dobře jako dospělí.

Z dlouhodobého hlediska může mít konzumace alkoholu negativní vliv na školní prospěch, společenský život a přátelské vztahy mladistvých i na jejich celkový zdravotní stav. Mohou se také dostat do potíží v důsledku porušování zákazu nákupu
a konzumace alkoholických nápojů.

Z těchto důvodů nejsou pro mladistvé stanoveny žádné limity bezpečné konzumace alkoholu, a tak je to i zakotveno v zákoně:

  • V České republice je dovoleno konzumovat alkoholické nápoje pouze osobám, které dosáhly stáří 18 let.
  • Legálně si v České republice smějí kupovat alkoholické nápoje jen osoby, kterým je 18 let a více.
  • Osobám mladším 18 let se alkoholické nápoje nesmějí prodávat či podávat a tyto osoby je nesmějí konzumovat v barech nebo v podobných zařízeních a nesmějí
    si je ani kupovat v obchodech, supermarketech a jinde.