Na jedno

Pokud už se rozhodneš pít alkohol, pamatuj, že:

  • Alkohol smíš pít dle zákona až od 18 let, dříve by ti ho nikdo neměl prodat. Ten, kdo dětem nebo dospívajícím alkohol prodá nebo poskytne, se dopouští přinejmenším přestupku, ale i trestného činu, když se tak stane opakovaně. Stíhán může být i člověk, který mladistvé v pití alkoholu podporuje, a to včetně rodičů.
  • Pokud u tebe policie zjistí, že jsi pod vlivem alkoholu a není ti 18 let, zavolá rodičům, informuje sociálku a nejspíš se to dozví i škola.

mladistvy-na-jedno

  • Pokud učitel/ka ve škole zjistí, že jsi pod vlivem alkoholu (v areálu školy, ale také na akci školy, např. na výletu), vyrozumí rodiče. Problémy můžeš mít i v případě, že je ti víc než 18, ale školní řád to zakazuje.