Mladí 20-30 let

Období adolescence a rané dospělosti je především časem hledání vlastní identity. Částečně toho dospívající chtějí dosáhnout tak, že se snaží vyrovnat vrstevníkům a dospělým, u kterých je zcela normální popíjet libovolné množství alkoholu. Někteří chtějí pomocí alkoholu uniknout nudě, stereotypu, bezradnosti, ovlivnit nízké sebevědomí. Tady se také promítá vliv skupin – part a to především u nevyzrálých jedinců, kteří se dají lehce ovlivnit. Důvodem je pro některé i získaní větší energie a uvolnění zabrán, což mnozí mladí jedinci považují za nutné k tomu, aby se dobře bavili. Nerozumné popíjení
v tomto věku může odhalit i některé rizikové osobnostní rysy jako je impulzivita nebo neschopnost sebeovládaní. Tito dospívající, kteří častěji užívají alkohol a nedovedou pít
s mírou, si snadněji vytvoří návyk.