Komu to můžete říct

Soužití s dítětem, které má problémy s alkoholem, je náročné. Různé formy pomoci může potřebovat často nejen dítě, ale i rodiče. Nabízejí se zejména:

rodice-komu-to-muzeme-rict

Lékařská pomoc

Při náhlém a závažném ohrožení života volejte záchrannou službu. V méně naléhavých případech se obracejte na službu první pomoci uvedenou pod heslem „Zdravotnictví“. Tam jsou i adresy dětských, dorostových a praktických lékařů.

 

Služby telefonické pomoci

Poskytují anonymní telefonickou pomoc. Některá zařízení umožňují také krátkodobé pobyty k překonání krize. Pracovníci linek důvěry bývají informováni o zdravotnických
a psychologických službách ve své oblasti a bývají schopni ji zprostředkovat.

Linka pro rodiče: 283 852 222 (po 13-16, st 16-19)

 

On-line poradny

Možnost položit odborníkovi otázku na téma závislost na alkoholu online nabízí jak Klinika adiktologie 1. LK UK a VFN v Praze, tak nezisková organizace Sananim  nebo http://www.drogovaporadna.cz/.

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Pomohou řešit vleklé rodinné problémy, dohodnout se na společném postupu vůči dítěti.

 

Ordinace AT a další specializovaná ambulantní zařízení

Zde probíhá ambulantní léčení pro problémy s alkoholem nebo jinými návykovými látkami. Tato zařízení pracují ve většině větších měst nebo pražských obvodů. V telefonním seznamu je najdete pod heslem Zdravotnictví.

 

Specializovaná ústavní léčba

Poskytují ji lůžková zařízení pracující v rámci psychiatrických léčeben a při psychiatrických klinikách. V úvahu přicházejí i dětská a dorostová lůžková psychiatrická oddělení na doporučení dětské a dorostové psychiatrie.

 

Sociální odbory městských úřadů

Najdete je v telefonním seznamu u příslušného městského úřadu, budete se na ně obracet zejména v případech, kdy je při výchově potřebná pomoc státu. Hledejte kurátory pro mládež. Ti by měli mít přehled o léčebných a poradenských možnostech,
o právních předpisech a sociálních otázkách.

 

Policie

Číslo pro tísňové volání najdete ve výrazné úpravě v telefonním seznamu (většinou 158). V méně naléhavých záležitostech volejte oddělení policie podle místa, kam spadáte.