Historie (po)užívání

Kdy a jak to začalo

Podle dostupných pramenů si svoje pivo vařili už staří Babylóňané před 7 až 8 tisíci lety, takže Blízký východ lze považovat za rodiště. Řekové si o pár tisíc let později odtamtud začali dovážet víno, které ovšem bylo především určeno na lékařské účely. Římané si toto umění fermentace brzy osvojili a okolo 5. století našeho letopočtu už osazují dnes známé vinařské oblasti Francie a Porýní. Staří Keltové, Vikingové i Slované znali metodu fermentace medu, Japonci se naučili vyrábět víno z rýže, Inkové dokonce z kukuřice.

Proces destilace vynalezli Arabové v 10. století n.l., výsledný čistý líh pojmenovali „al kuhol“, což arabsky znamená „něco nejlepšího“. Mimochodem o 10 století později laboratorně vznikne substance známá jako heroin, kterou původně vynalezli také jako něco lepšího – měla to být nenávyková verze morfia…

Společník

Alkohol našim předkům zpříjemňoval život nejen jako „drink“, ale hlavně díky vlastnostem, které se dali využít v lékařství. Lidé brzy zjistili, že přikládání vinných obkladů na postižená místa přináší úlevu a že pití v rozumných dávkách dokonce tlumí bolest. I v dnešní době se stále používá, např. k desinfekci nebo jako rozpouštědlo (jodová tinktura).

S technickým pokrokem se zvětšovalo pole působnosti – v automobilovém průmyslu zlepšuje výkon spalovacích motorů, v chemickém průmyslu se používá jako surovina pro výrobu organických sloučenin, uplatňuje se i v kosmetickém průmyslu (např.
při výrobě deodorantů), ale najdeme ho i v některých čistících potřebách pro domácnost (např. leštidla oken).