FPSR a UVDL

Unie výrobců a dovozců lihovin ČR

Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (www.uvdl.cz) byla založena v roce 1994 a sdružuje 16 výrobců a dovozců, kteří reprezentují přibližně 80 % českého trhu (počítáno z objemu celkového výběru spotřební daně na lihoviny). Unie má za cíl podporovat a hájit společné zájmy a zastupovat své členy vůči vnějším subjektům v tuzemsku i zahraničí. Činnost UVDL je možné rozdělit do dvou oblastí. První oblastí je aktivita v oblasti legislativy v úzké spolupráci s Potravinářskou komorou, jednání s úřady státní správy a spolupráce s médii v zájmu svých členů a spotřebitelské veřejnosti. Druhou oblastí je sociální odpovědnost členů, která byla přenesena do platformy FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“, jejímž základním dokumentem je Etický kodex zodpovědné konzumace alkoholických nápojů.

 

FÓRUM „Pijte s rozumem“

FÓRUM „Pijte s rozumem“ je nezisková platforma významných výrobců a distributorů lihovin, kteří jsou členy Unie výrobců a dodavatelů lihovin ČR. FÓRUM PSR bylo založeno v roce 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“). FÓRUM PSR je nekomerční sdružení a nereprezentuje zájmy žádného jednotlivého výrobce. Dovozci a výrobci lihovin sdružení pod UVDL si uvědomují nutnost předcházet sociálním problémům, které mohou být způsobeny zneužitím alkoholu. Cílem Fóra PSR je minimalizace škod způsobených užíváním alkoholu, proto se sdružení věnuje zejména osvětě a prevenci následků alkoholu, a také úzce spolupracuje se zahraničními subjekty obdobného zaměření a s českými institucemi veřejného zdraví, vědeckými pracovišti, univerzitami, státními orgány, obchodními sdruženími, reklamními agenturami, neziskovými organizacemi, prodejci a dalšími subjekty.
Od roku 2009 spolupracuje UVDL s neziskovou organizací SANANIM (www.sananim.cz). Výsledkem této spolupráce je projekt „Pobavme se o alkoholu“, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí, rodičů i škol o problematice zneužívání alkoholu, která je často ve školních osnovách opomíjena. Od zahájení spolupráce se edukovalo více než 50 000 žáků po celé České republice. Pro velký zájem se aktivity projektu začaly orientovat i na rodiče.