Co víte o alkoholu

rodice-co-vite-o-alkoholu

Mnoho rodičů vůbec netuší, že pouhé „cucnutí” piva, vína či lihoviny například ve formě sladkého likéru může u dítěte v brzkém věku způsobit i závažné zdravotní problémy. Zvláště u malých dětí může i malé množství alkoholu způsobit lehkou otravu a později komplikace ve vývoji mozku, paměti a jeho celkové inteligence. Navíc se silně zvyšuje pravděpodobnost budoucího vzniku závislosti na alkoholu a drogách. A přesto z průzkumů 1. Lékařské fakulty UK vyplývá, že každé 10. české dítě ve věku 11 let má již zkušenost s opilostí. Význam prevence alkoholu podceňuje až 60 % rodičů dětí v pubertálním věku.

Rodiče by měli v prevenci pití alkoholu hrát větší roli, myslí si zástupci škol. Vyplývá to z ankety, kterou realizovalo Fórum Pijte s rozumem mezi 130 základními školami po celé ČR. Všechny školy uvedly, že mají ve svých vzdělávacích osnovách sice zahrnuté jak informace o zákonech spojených s konzumací alkoholu u mladistvých, tak negativní dopady alkoholu na dětský organismus, nejúčinnější preventivní apel však má vycházet od rodiny.

Na anketní otázky odpovídali přímo ředitelé základních škol nebo školní preventisté. Absolutní většina (99 %) se shodla, že děti mají základní povědomí o účincích alkoholu. 81 % zástupců škol je ale přesvědčeno, že důmyslnější informování žáků o nebezpečí, které skýtá neúměrná konzumace alkoholu, může pomoci v prevenci a předcházení pití alkoholu u nezletilých dětí.